Šta je robotika?

Robotika je nauka o robotima, njihovom dizajnu, izradi, teorijskom proučavanju i primeni.

Reč robot je slovenskog porekla (rob, robota, rabota) i znači težak, prisilan rad.

25. januara 1921. godine, na premijeri drame R.U.R. - Rosumovi univerzalni roboti, češkog pisca Karela Čapeka, prvi put upotrebljena reč robot. On je tako nazvao mašinu u obliku čoveka, namenjenu za obavljanje teških poslova. U toj drami opisuju se dramatični trenuci prevrata kada čovekolike tvorevine, izrađene prema tajnoj formuli doktora Rosuma preuzimaju vlast na Zemlji i počinju svoju vladavinu nad ljudima.