Šta je mehatronika?

Mehatronika je sinergija mašinstva, elektrotehnike i informaciono komunikacionih tehnologija (računarstvo, informatika).
Visokoautomatizovani sistemi su svuda oko nas, od muzičkih i video uređaja do fabričkih postrojenja. Zbog stalnog napretka tehnike, u kojoj više nema oštrih granica između pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektovati, rukovati i održavati ovako složene sisteme.

Šta je robotika?

Robotika je nauka o robotima, njihovom dizajnu, izradi, teorijskom proučavanju i primeni.

Reč robot je slovenskog porekla (rob, robota, rabota) i znači težak, prisilan rad.

25. januara 1921. godine, na premijeri drame R.U.R. - Rosumovi univerzalni roboti, češkog pisca Karela Čapeka, prvi put upotrebljena reč robot. On je tako nazvao mašinu u obliku čoveka, namenjenu za obavljanje teških poslova. U toj drami opisuju se dramatični trenuci prevrata kada čovekolike tvorevine, izrađene prema tajnoj formuli doktora Rosuma preuzimaju vlast na Zemlji i počinju svoju vladavinu nad ljudima.

Tehničar za robotiku

Robotika je nauka o robotima, njihovom dizajnu, izradi i primeni. Obuhvata polja mašinstva, elektrotehnike i informatike. To je multidisciplinarna naučna oblast koja objedinjuje poznavanje elektronskih sistema, mehatronskih komponenti i veštačke inteligencije.
Danas je savremena proizvodnja nezamisliva bez primene robota. Roboti zamenjuju ljude na opasnim radnim mestima. Najčešće se koriste u poslovima opsluživanja mašina, montaže, zavarivanja, farbanja, u obradi rezanjem, kao merne mašine,...