Tehničar za robotiku

Robotika je nauka o robotima, njihovom dizajnu, izradi i primeni. Obuhvata polja mašinstva, elektrotehnike i informatike. To je multidisciplinarna naučna oblast koja objedinjuje poznavanje elektronskih sistema, mehatronskih komponenti i veštačke inteligencije.
Danas je savremena proizvodnja nezamisliva bez primene robota. Roboti zamenjuju ljude na opasnim radnim mestima. Najčešće se koriste u poslovima opsluživanja mašina, montaže, zavarivanja, farbanja, u obradi rezanjem, kao merne mašine,...

 

Ukoliko ste shvatili da je budućnost u potpunoj automatizaciji i robotici, a volite tehniku i prirodne nauke, ovaj obrazovni profil je najbolji izbor.

U toku četvorogodišnjeg školovanja tehničar za robotiku obučava se za rad na poslovima koji povezuju elektroniku, hidrauliku, pneumatiku i fleksibilne tehnološke sisteme. Pošto je reč o nastavi iz domena visoke tehnologije, škola ima specijalizovane kabinete i pruža mogućnost primene najsavremenijih programskih paketa.

„Robotičari“ rade na najsavremenijoj opremi!