Šta je robotika?

Robotika je nauka o robotima, njihovom dizajnu, izradi, teorijskom proučavanju i primeni.

Reč robot je slovenskog porekla (rob, robota, rabota) i znači težak, prisilan rad.

25. januara 1921. godine, na premijeri drame R.U.R. - Rosumovi univerzalni roboti, češkog pisca Karela Čapeka, prvi put upotrebljena reč robot. On je tako nazvao mašinu u obliku čoveka, namenjenu za obavljanje teških poslova. U toj drami opisuju se dramatični trenuci prevrata kada čovekolike tvorevine, izrađene prema tajnoj formuli doktora Rosuma preuzimaju vlast na Zemlji i počinju svoju vladavinu nad ljudima.

 

Robotika je složena disciplina koja uključuje:

  • mašinstvo;
  • elektrotehniku i elektroniku;
  • informatiku i veštačku inteligenciju;
  • medicinu;
  • vojne nauke;
  • ....

Ogranci robotike:
animatronika (konstrukcija robota koji liče na životinje - razvijena za Diznilend) i
telerobotika (područje robotike u vezi sa daljinskom kontrolom robota).

Definicije robota
ISO (standard 8373) Robot je automatski upravljan, reprogramabilan, multifunkcionalan manipulator programiran za pomeranje u tri ili više osa, koji može biti fiksiran za neki oslonac ili pokretan (mobilan) u domenu automatskih industrijskih primena. Ova definicija se koristi onda kada se želi statistički prikazati broj robota u nekoj zemlji.
RIA (Robot Institute of America) Robot je mnogofunkcionalni manipulator koji ima mogućnost reprogramiranja, a predviđen je da prenosi materijale, delove, alatke ili posebne naprave kroz različite programirane pokrete u cilju ispunjavanja različitih zadataka bez prisustva čoveka.
JARA (Japanese Robot Association) Nema čvrstu i preciznu definiciju.
Joseph Engelberger, pionir industrijske robotike Ja ne mogu da definišem robota, ali znam da je robot kada ga vidim.

Humanoidni roboti
Roboti koji imaju oblik ljudskog tela
Androidi
To su humanoidni roboti koji su i po ostalim karakteristikama, kao što su kretanje, govor, gestikulacije, učenje, rešavanje problema na osnovu sopstvenog iskustva itd, slični ljudskim bićima.
Kiborg
Kiborg je kibernetički organizam koji se sastoji od veštačkih i prirodnih delova, ili organizam koji ima poboljšane sposobnosti zahvaljujući tehnologiji. Kiborg je ljudsko biće sa ugrađenim nebiološkim (mehaničkim) elementima. Termin kiborg je 1960. godine osmislio istraživač Manfred Klajns da bi objasnio dostignuća biomedicinskog inženjeringa kao što su veštački udovi, pejsmejker (aparat na baterije koji ugrađen u telo bolesnika podstiče i reguliše rad srčanog mišića), sintetičke telesne proteze itd. Prvim kiborgom se smatra Kevin Vorvik, profesor kibernetike na Univerzitetu u Ridingu u Velikoj Britaniji. Njemu je avgusta 1998. tim kibernetičkog odeljenja Univerziteta u Ridingu operacijom ugradio silikonski čip u nadlakticu leve ruke a marta 2002. godine i drugi mnogo složeniji. U SAD je početkom 2006. godine bilo više od 70 ljudi kojima su ugrađeni silikonski čipovi, najviše radi pouzdane identifikacije zaposlenih koji imaju pristup poverljivim dokumentima i projektima ili iz medicinskih razloga.