Šta je mehatronika?

Mehatronika je sinergija mašinstva, elektrotehnike i informaciono komunikacionih tehnologija (računarstvo, informatika).
Visokoautomatizovani sistemi su svuda oko nas, od muzičkih i video uređaja do fabričkih postrojenja. Zbog stalnog napretka tehnike, u kojoj više nema oštrih granica između pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektovati, rukovati i održavati ovako složene sisteme.


Mehatronika nije nova tehnička grana, već novi pristup na polju tehničkih nauka u nastojanju da se ostvari edukacija inženjera sposobnih da razumeju u celini funkcionisanje i projektovanje savremenih sofisticiranih proizvoda (uređaja) i sistema.
Mehatronika se predstavlja, ne kao nova inženjerska grana nego, kao novi koncept, novi pristup inženjerstvu u kome je potrebna interakcija i integracija izmedju različitih inženjerskih disciplina. Iz navedenih tehničkih područja uči se onoliko koliko je potrebno za razumevanje i servisiranje pojedinih sistema, što omogućava i dalju specijalizaciju. Mehatroničar je osposobljen da razume princip rada sistema, ulogu pojedinih komponenti i dijagnostifikuje rad sistema. On je spona izmedju tehničara koji su uže specijalizovani, on vodi tim.

Mehatronika je proces ugradnje inteligencije u fizičke sisteme.

Osobine mehatroničkih proizvoda i sistema su:

  • funkcionalno međudelovanje između mehaničkih, elektroničkih i informatičkih tehnologija;
  • prostorno povezivanje podsistema u jednu jedinicu; inteligencija vezana uz kontrolne funkcije mehatroničkog sistema;
  • prilagodljivost, pogodnost uz koju je moguće mehatroničke proizvode prilagoditi promenjivim zadacima i situacijama;
  • multifunkcionalnost koja se odnosi na funkcije mikroprocesora određene kompjuterskim programom;
  • skrivene funkcije koje obavlja mikroelektronika, teško vidljive i razumljive za krajnje potrošače.

 

Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja iz elektronike, mašinstva i računarstva. Mehatroničari su najfleksibilniji, najspremniji i najmodernije obučeni stručnjaci budućnosti.

U sklopu reforme srednjeg stručnog obrazovanja kreiran je novi ogledni (pilot) obrazovni profil Tehničar mehatronike i sprovodi se od 1. septembra 2007. godine.